Företagsyoga

Företagsyoga
Det är alltmer vanligt förekommande med stressfyllda arbetsmiljöer i dagens samhälle, vilket leder till en ökad mängd sjukskrivningar. Forskning påvisar att yoga och meditation är positiva verktyg för att minska stress, ångest och oro. Som företag är det en viktig investering att prioritera personalens hälsa och välmående. Yogan anpassas efter ditt företags behov och passar alla nivåer.
Plats: Valfri plats eller online.

%d bloggare gillar detta: